Legislacion

Diario Oficial de Galicia

Ampliacion plazo de presentación solicitudes para ayudas del programa Conecta Peme

21/01/2016

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN
RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2016 pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes da Resolución do 30 de novembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas do programa Conecta Peme para fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do Sistema rexional de innovación, a través do apoio a proxectos de investigación e innovación orientados ao mercado e aliñados cos retos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN852A).

Enlace relacionado