Legislacion

Diario Oficial de Galicia

Anexos de la convocatoria de ayudas a los programas de cooperación para entidades sin ánimo de lucro

21/01/2016

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
ORDE do 13 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, dirixidos a mellorar a empregabilidade e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito do Programa operativo de emprego xuvenil na Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

Enlace relacionado