Legislacion

Diario Oficial de Galicia

Ayudas para promoción exterior

25/01/2017

RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Enlace relacionado