Legislacion

Diario Oficial de Galicia

EXTRACTO Convocatoria subvenciones para renovación certificaciones de calidad en el sector turístico

07/04/2016

AXENCIA TURISMO DE GALICIA
EXTRACTO da Resolución do 18 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a establecementos de turismo rural, establecementos hoteleiros, apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, axencias de viaxes, cafetarías, bares, restaurantes e empresas de servizos turísticos complementarios, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. DOG Nº 66 de 7 de abril

Enlace relacionado