Legislacion

Diario Oficial de Galicia

Bases para la concesión de subvenciones a asociaciones de comerciantes sin ánimo de lucro

02/03/2017

ORDE do 7 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións, para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do tícket de dinamización comercial, e se procede á súa convocatoria (IN220A).

Enlace relacionado