Legislacion

Diario Oficial de Galicia

Programa Bono Concilia para Escuelas Infantiles

29/04/2016

ORDE do 20 de abril de 2016 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos, a través do programa Bono Concilia, e se procede á súa convocatoria.

Enlace relacionado