Legislacion

Diario Oficial de Galicia

Subvenciones a las asociaciones de comerciantes sin ánimo de lucro para dinamización

02/03/2017

EXTRACTO da Orde do 7 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, e se procede á súa convocatoria (IN219A).

Enlace relacionado