Oferta de emprego

Estamos na busca de:

ü  UN TÉCNICO/A DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, con experiencia en postos de xestión de
proxectos, e titulación universitaria. Xornada completa

 

 Valorarase:

          Titulación universitaria

 

         Coñecemento e/ou experiencia en:

o  Xestión de equipos

o  Tramitación e xestión de subvencións

o  Internacionalización

o  Idiomas

o  Xestión de fondos europeos

o  Elaboración de plans estratéxicos

 

 

 

ü DOUS TÉCNICOS/AS DE EMPRENDEMENTO, con titulación universitaria. Xornada completa
/media xornada

 

Valorarase:

        Titulación universitaria

 

         Experiencia en:

o   Asesoramento en creación de empresas

o   Prestación de servizos ao tecido empresarial

o   Tramitación e xestión de subvencións

o   Organización de eventos e xornadas empresariais

Elaboración de estudos/informes socioeconómicos

 

Próxima incorporación. Envía o teu CV a: cofer@cofernet.com 

Scroll al inicio
Ir al contenido